Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Oferujemy także sporządzanie i opiniowanie umów, formułowanie wezwań do zapłaty i innych pism pozaprocesowych. W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • przyjęcie spadku, odrzucenie spadku;
 • podział spadku;
 • sprawy o zapłatę;
 • postępowania z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy pożyczki;
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce lekarskiej;
 • rękojmia za wady rzeczy;
 • prawo konsumenckie;
 • prawo wekslowe;
 • kary umowne;
 • postępowania o naruszenie posiadania;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • zarząd rzeczą wspólną;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • ustanowienie służebności w tym służebności przesyłu;
 • podział majątku małżeńskiego;
 • zachowek;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • skargi na czynności komornika.

 

Aby uzyskać poradę prawną i/lub zlecić prowadzenie sprawy z zakresu prawa cywilnego umów się na spotkanie z naszym Adwokatem lub prześlij zapytanie pocztą e-mail.

Szczególnie cenimy sobie osobisty kontakt z naszymi Klientami. Dla ułatwienia spotkań zlokalizowaliśmy Kancelarię SYNERGIUS w samym centrum Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków MPK oraz bliskiej odległości od Dworca Głównego PKP/PKS.

Skontaktuj się z nami: Kancelaria Prawna Wrocław

_______________________________________________________________________________________________________

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług świaczonych przez Kancelarię SYNERGIUS. Obok prawa cywilnego (sprawy spadkowe,  sprawy o zachowek, odszkodowania, etc.) doradzamy oraz sprawujemy pieczę nad sprawami z pełnego zakresu przepisów prawa rodzinnego (m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, sprawy o ustalenie ojcostwa), prawa karnego (m.in. obrona oskarżonych, rezprezentowanie poszkodowanych), prawa pracy (m.in. opiniowanie/sporządzanie umów, kwestie odpraw i kar dyscyplinarnych, dochodzenie roszczeń) oraz pełną obsługę podmiotów gospodarczych.

SolidProjekt.eu
Prawnik Wroclaw - Porada prawna, prawo pracy, prawo spadkowe, odszkodowania i inne uslugi prawne