Prawo gospodarcze

 

Podstawową prowadzoną przez Kancelarię SYNERGIUS formą współpracy z podmiotami gospodarczymi jest stała obsługa prawna przedsiębiorstw, możliwe jest również powierzenie Kancelarii prowadzenia poszczególnych spraw. W ramach swojej działalności reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami oraz organami administracji publicznej, opiniujemy kontrakty i sporządzamy projekty umów. 

W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

 • sprawy gospodarcze (sprawy przed Sądami gospodarczymi);
 • postępowania z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane;
 • rękojmia za wady rzeczy;
 • formułowanie wezwań do zapłaty;
 • weksle;
 • egzekucja wierzytelności;
 • tworzenie spółek;
 • zmiana umowy spółki;
 • sporządzanie umów;
 • opiniowanie umów;
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników;
 • zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Aby powierzyć obsługę prawną przedsiębiorstwa, uzyskać poradę prawną i/lub zlecić prowadzenie sprawy z zakresu prawa gospodarczego umów się na spotkanie z naszym Adwokatem lub prześlij zapytanie pocztą e-mail.

Szczególnie cenimy sobie osobisty kontakt z naszymi Klientami. Dla ułatwienia spotkań zlokalizowaliśmy Kancelarię SYNERGIUS w samym centrum Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie centrów biznesowych oraz bliskiej odległości od Dworca Głównego PKP/PKS.

Skontaktuj się z Kancelarią: przejście do zakładki Kontakt

_______________________________________________________________________________________________________

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług świaczonych przez  Kancelarię SYNERGIUS. Obok obsługi podmiotów gospodarczych doradzamy Klientom indywidualnym - sprawujemy pieczę nad sprawami  z pełnego zakresu przepisów prawa cywilnegoprawa karnego (m.in. obrona oskarżonych, rezprezentowanie poszkodowanych), prawa pracy (m.in. sporządzanie/opiniowanie umów, kwestie odpraw i kar dyscyplinarnych, dochodzenie roszczeń) oraz prawa rodzinnego (m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne, sprawy o ustalenie ojcostwa).

SolidProjekt.eu
Prawnik Wroclaw - Porada prawna, prawo pracy, prawo spadkowe, odszkodowania i inne uslugi prawne